TCS besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. TCS is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TCS is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op enigerlei wijze te verspreiden.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.
  • Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.
  • Overig: Cookies die niet in één van de andere categorieën zijn te plaatsen. Door deze cookies te accepteren kan je internetgedrag gemonitord worden door social media, advertentie of andere netwerken.

Privacy statement
TCS gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. TCS houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het kader van de dienstverlening legt TCS deze gegevens vast in een bestand. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. TCS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update. Door gebruik te maken van informatieformulier op deze website, gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van informatie over u overeenkomstig het gestelde in dit Privacy statement. Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op.